NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

     K PRODEJI 11 POZEMKŮ              

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA SVINKY (VLASTIBOŘ) OKR. TÁBOR

Prodej malého pozemku vedeného jako ostatní plocha (silnice) v katastrálním území Svinky, obec Vlastiboř, okr. Tábor. Jedná se o pozemek p.č. 468/87 o výměře 226 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po asfaltové komunikaci. Pozemek má způsob využití jako silnice, malá část je porostlá lesním porostem. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo e-mailu. List vlastnictví č. 200.

POLOHA POZEMKU: 49°16'32.64"N, 14°36'14.94"E

CENA: 4.000,-Kč ( 17,70 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA SVINKY (VLASTIBOŘ) OKR. TÁBOR

Prodej malého pozemku vedeného jako ostatní plocha (silnice) v katastrálním území Svinky, obec Vlastiboř, okr. Tábor. Jedná se o pozemek p.č. 468/76 o výměře 186 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po asfaltové komunikaci. Pozemek má způsob využití jako silnice, malá část je porostlá lesním porostem. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo e-mailu. List vlastnictví č. 200.

POLOHA POZEMKU: 49°16'16.23"N, 14°36'06.56"E

CENA: 3.300,-Kč  ( 17,74 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK COTKYTLE (COTKYTLE) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 5117 o výměře 18.732 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po obecní komunikaci z jedné strany, nebo po státní asfaltové cestě ze strany druhé. K pozemku lze tedy přijet osobním vozem. Na ploše pozemku se nachází lesní porost jasanu, javoru, olše a smrku ve věku 75 let v zásobě 140 m3, lesní porost jasanu a javoru ve věku 50 let v celkové zásobě 113 m3, porost olše ve věku 36 let, porost buku, jasanu a javoru ve věku 26 let a malá část bezlesí se skutečným využitím jako louka. Na pozemku nejsou nutné žádné těžební ani pěstební zásahy. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo e-mailu. List vlastnictví č. 615.

POLOHA POZEMKU: 49°56'55.61"N, 16°43'59.60"E

CENA: 296.000,-Kč  ( 15,80 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

POZEMEK TRVALÝ TRAVNÍ POROST COTKYTLE (COTKYTLE), OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost v katastrálním území Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 5116 o výměře 3.785 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po katastrované obecní cestě. Cesta je spíše nezpevněná užší lesní linka. Na ploše pozemku se nachází převážně mladý lesní porost listnáčů, v menší míře pak travnatá plocha. Na pozemku nikdo nehospodaří, není zde uzavřena pachtovní smlouva. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo e-mailu. List vlastnictví č. 615.

POLOHA POZEMKU: 49°56'54.08"N, 16°43'55.62"E

CENA: 61.000,-Kč  ( 16,12 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

POZEMEK OSTANÍ PLOCHA A MALÝ LESNÍ POZEMEK SVINKY (VLASTIBOŘ) OKR. TÁBOR

Prodej dvou na sebe navazujících pozemků, jednoho vedeného jako ostatní plocha a jednoho malého lesního pozemku v katastrálním území Svinky, obec Vlastiboř, okr. Tábor. Jedná se o pozemek p.č. 468/49 o výměře 3.567 m2 ostatní plocha a 437/3 o výměře 48 m2 lesní pozemek. Celková výměra pozemků činí 3.615 m2. Pozemek vedený jako ostatní plocha má využití jako silnice. Jedná se o asfaltovou komunikaci, strategický přístup k většímu lesnímu komplexu. Na menší části pozemku se nachází lesní porost listnáčů. Pozemek navazuje přímo na státní komunikaci. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo e-mailu. List vlastnictví č. 200.

POLOHA POZEMKU: 49°16'46.83"N, 14°36'26.87"E

CENA: 65.000,-Kč  ( 17,98 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK VALAŠSKÁ POLANKA (VALAŠSKÁ POLANKA) OKR. VSETÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Valašská Polanka, okr. Vsetín. Jedná se o pozemek p.č. 1800 o výměře 3.255 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po obecní cestě. Na ploše pozemku proběhla těžba lesního porostu, bylo odcloněno bohaté přirozené zmlazení buku, habru a břízy ve věku 1 až 6 let. Pozemek není třeba osazovat. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 10426

POLOHA POZEMKU: 49°15'32.51"N, 18°00'30.26"E

CENA: 37.000,-Kč ( 11,37 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA ŠVIHOV (MIŘETICE) OKR. CHRUDIM

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Švihov, obec Miřetice, okr. Chrudim. Jedná se o pozemek p.č. 985 o výměře 1.831 m2. Pozemek je situován na rovině až mírně svažitém terénu. Přístup je možný po asfaltové obecní komunikaci vzdálené 30 metrů od pozemku. Na ploše pozemku se nachází lesní porost listnáčů, část plochy je porostlá rákosím. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 489.

POLOHA POZEMKU: 49°50'56.72"N, 15°52'53.01"E

CENA: 36.300,-Kč  ( 19,83 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK VALAŠSKÁ POLANKA (VALAŠSKÁ POLANKA) OKR. VSETÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Valašská Polanka, okr. Vsetín. Jedná se o pozemek p.č. 1803 o výměře 3.320 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po obecní cestě až k pozemku. Na části pozemku proběhla čerstvě těžba lesního porostu, na části se nachází mladý zajištěný lesní porost listnáčů. Klest je uklizen do řad. Na ploše se nachází bohaté přirozené zmlazení buku. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 10426.

POLOHA POZEMKU: 49°15'33.48"N, 18°00'33.09"E

CENA: 37.300,-Kč  ( 11,23 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK ŠTÍTY-MĚSTO (ŠTÍTY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Štíty-město, obec Štíty, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 954/21 o výměře 10.171 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po zpevněné lesní komunikaci až k pozemku. Cesta jdoucí přes pozemek je jeho součástí. Na ploše pozemku proběhla čerstvě těžba lesního porostu, na velké části plochy byl zachován zajištěný porost břízy, javoru, osiky a borovice. Zbylá klest je ponechána na pozemku. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 1061.

POLOHA POZEMKU: 49°57'37.86"N, 16°45'03.18"E

CENA: 131.000,-Kč  ( 12,88 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK KŘEPINY (ŘEČICE) OKR. PELHŘIMOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křepiny, obec Řečice, okr. Pelhřimov. Jedná se o pozemek p.č. 413/11 o výměře 13.956 m2. Pozemek se nachází na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po třech lesních cestách až k pozemku. Na ploše pozemku se nachází lesní porost smrku ve věku 20 let a lesní porost smrku ve věku 51 let. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49°36'37.06"N, 15°20'16.20"E

CENA: 273.000,-Kč  ( 19,56 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz 

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK STRÁŽNÁ (STRÁŽNÁ) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Strážná, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 27/1 o výměře 21.567 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po zpevněné obecní komunikaci až k pozemku. Na ploše pozemku se nachází lesní porost smrku, buku, břízy, javoru, borovice a osiky ve věku 16 let, plocha 1.500 m2 má skutečné využití jako louka, část louky je osázena malými stromky. Přes vrchní okraj pozemku vede elektrovod, zde má ČEZ věcné břemeno přístupu. Pozemek sousedí s lesním majetkem LČR. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 204.

POLOHA POZEMKU: 49°53'49.72"N, 16°42'04.05"E

CENA: 398.000,-Kč  ( 18,45 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

E-MAIL: zemantomas78@seznam.cz

PODÍL: 100%