NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

                                               AKTUÁLNĚ V NABÍDCE                                                                                                     K prodeji 22 pozemků                                                                                                         Připravujeme 14 pozemků                                                                                               Rezervováno 4 pozemky                     

LESNÍ POZEMEK MLADOŠOVICE (MLADOŠOVICE) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastrálním území obce Mladošovice, okr. České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1537 o výměře 9.950 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po asfaltové komunikaci, která vede kolem pozemku z přední části, nebo lesní cestou z části zadní. Na ploše se nachází lesní porost borovice ve věku 123 let, porost dubu a smrku ve věku 73 let a mladý porost borovice, dubu, břízy a keřů ve věku 16 let ( převážně z přirozeného zmlazení). Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 262.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK MLADOŠOVICE (MLADOŠOVICE) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastrálním území obce Mladošovice, okr. České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1514/44 o výměře 8.511 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po lesní cestě až k pozemku. K lesu se dá přijet osobním vozem. Pozemek je vhodný pro výstavbu účelového lesního zařízení nebo umístění rekreační mobilní jednotky. Na ploše se nachází lesní porost borovice a smrku ve věku 55 let a porost borovice a břízy ve věku 17 let. Celá plocha je porostlá borůvčím. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

https://youtu.be/cWmeuzR1yrs

CENA: 215.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK MLADOŠOVICE (MLADOŠOVICE) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastrálním území obce Mladošovice, okr. České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1500 o výměře 13.432 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Část cesty vede přes pozemek, dá se přijet i osobním vozem. Ideální k výstavbě účelového lesního zařízení, nebo k umístění mobilního rekreačního zařízení. Pozemek sousedí s lesním majetkem LČR. Na ploše se nachází lesní porost borovice a břízy ve věku 17 let, porost borovice ve věku 30 let, porost borovice a smrku ve věku 55 let a porost borovice ve věku 108 let. Dále je zde cca 300 m2 plochy vedené jako bezlesí. Porost je bez těžebního zásahu, není třeba žádných pěstebních prací. Les se nachází 9 km. od Třeboně. Foto je aktuální. Informace na telefonu nebo mailu.

https://youtu.be/sEHpRQRXvM0

CENA: 398.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/5 o výměře 9.933 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na pozemku proběhla čerstvě částečná těžba dřeva, na ploše byly ponechány výstavky buku, jedle a borovice. Foto je aktuální z data 27.7.2022. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 169.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/4 o výměře 9.933 m2. Pozemek se nachází na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Cesta je sjízdná i osobním vozem. Na ploše proběhla čerstvě částečná těžba dřeva. Byl zde zachován podrost i přirozené zmlazení, ponechána kulisa smrkového, bukového a borového porostu ve věku 133 let. Dále se zde nachází mladý porost smrku, jeřábu, břízy a javoru ve věku 12 let a porost smrku a břízy ve věku 20 let. Pozemkem protéká menší potok. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu.

https://youtu.be/y9DOFdD_NiI

CENA: 190.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552


LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/6 o výměře 6.855 m2. Pozemek se nachází na středně svažitém terénu, přístup je umožněn po komunikaci ve vlastnictví státu až k pozemku a to i osobním vozem. Na pozemku se nachází mladý lesní porost smrku, břízy a javoru ve věku 26 let a prořídlý porost buku, borovice, dubu, smrku, jedle a modřínu ve věku 133 let. Porost je vzrůstem diferencovaný. Proběhlo zde prosvětlení porostu částečnou těžbou výběrem po ploše. K osázení je zde nepatrná plocha. Foto je aktuální. Informace na telefonu nebo mailu. 

https://youtu.be/CyfLO4wRNnY

CENA: 153.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 606 o celkové výměře 788 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu. Přístup je možný přes okolní pozemky, nebo ze spodní strany přes louku. Na ploše se nachází lesní porost buku, břízy, smrku a osiky ve věku 11 let. Informace na telefonu nebo mailu. 

CENA: 14.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 608 o celkové výměře 3.811 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po zpevněné lesní cestě až k pozemku a to z vrchní části. Na ploše se nachází vzrůstem diferencovaný lesní porost buku, břízy, smrku a osiky ve věku 11 let. Foto je z data 10.7.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 68.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JAKUBOVICE U ŠUMPERKA (JAKUBOVICE) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jakubovice u Šumperka, okr. Šumperk. Jedná se pozemek p.č. 559/3 o celkové výměře 7.099 m2. Pozemek je situován na středně prudkém svahu nedaleko hlavní komunikace s přístupem po obecní cestě až k pozemku. Nachází se zde řídký porost smrku, břízy, jasanu, javoru a modřínu ve věku 55 let a podrost mladých listnáčů z přirozeného zmlazení. Část pozemku slouží jako louka. Foto je z data 5.7.2022. Informace na telefonu nebo mailu.

CENA: 119.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

TRVALÝ TRAVNÍ POROST BUŠÍN (BUŠÍN) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost (louka) v katastrálním území Bušín, obec Bušín, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 610/2 o celkové výměře 6062 m2. Pozemek je situován na středně prudkém svahu. Na ploše pozemku se nachází převážně listnatý porost z přirozeného zmlazení, travnatý porost je zde minimálně. Na pozemku nevázne pachtovní smlouva. Přístup k pozemku je možný z vrchní části vozem, ze spodní strany pěšky. Foto je z data 30.6.2022. Info na tel. nebo mailu. 

CENA: 95.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

TRVALÝ TRAVNÍ POROST DOLNÍ BOHDÍKOV (BOHDÍKOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej malého pozemku vedeného jako trvalý travní porost (louka) v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 586/4 o celkové výměře 318 m2. Pozemek je situován na středně prudkém svahu. Celá plocha pozemku je porostlá listnatými náletovými dřevinami. Na pozemku nevázne pachtovní smlouva. Info na telefonu nebo mailu.

CENA: 6.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA DOLNÍ BOHDÍKOV (BOHDÍKOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 586/2 o výměře 692 m2. Pozemek se rozkládá na členitém terénu a je porostlý náletovými dřevinami, převážně listnáčů. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

CENA: 14.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA DOLNÍ BOHDÍKOV (BOHDÍKOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 582/7 o výměře 498 m2. Pozemek se nachází na mírně až středně prudce svažitém terénu. Na ploše se nachází převážně mladý lesní porost listnáčů. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 10.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT:602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 826 o celkové výměře 1.464 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po nedaleké polní cestě (100 metrů od pozemku). Okrajová část menšího lesního celku. Na ploše se nachází mladý lesní porost buku, javoru klenu a keřů ve věku 19 let. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

CENA: 26.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA DOLNÍ BOHDÍKOV (BOHDÍKOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 582/6 o výměře 966 m2. Pozemek se nachází na mírně až středně prudce svažitém terénu. Na ploše je částečně travnatý porost a z části porost lesní, převážně listnáčů. Přístup je možný pouze přes okolní pozemky. Foto je z data 26.6.2022. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 20.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

TRVALÝ TRAVNÍ POROST DOLNÍ BOHDÍKOV (BOHDÍKOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost (louka) v katastrálním území Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 582/8 o celkové výměře 5.044 m2. Pozemek je situován na mírném a středně prudkém svahu. Místy se na ploše vyskytují náletové dřeviny listnáčů. Na pozemku nevázne pachtovní smlouva. Foto je z data 26.6.2022. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 110.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552 

LESNÍ POZEMEK HORNÍ DOBROUČ (DOLNÍ DOBROUČ) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Dobrouč, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 890 o celkové výměře 2.625 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Proběhla zde čerstvě částečná těžba porostu, převážně se uvolnilo přirozené zmlazení a podrost listnáčů a smrku. Pěstební práce zde jsou proto minimální. Ponechány výstavky buku. Foto je aktuální z data 23.6.2022. Info na tel. nebo mailu.

https://youtu.be/bLpyb6S1exA

CENA: 48.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ DOBROUČ (DOLNÍ DOBROUČ) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Dobrouč, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 889 o celkové výměře 10.780 m2. Pozemek je situován na mírném až středně prudkém svahu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na malé části pozemku proběhla čerstvě těžba lesního porostu (2.000 m2 z celé plochy) na zbytku plochy se nachází mladý podrost buku, břízy, smrku a borovice, porost borovice, smrku a olše ve věku 47 let a porost smrku a borovice ve věku 20 let. Foto je aktuální z data 23.6.2022. Info na telefonu nebo mailu.

https://youtu.be/p0EYbcIm-Gg

CENA: 208.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK BÍTOVÁNKY (ŽELETAVA) OKR. TŘEBÍČ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Bítovánky, obec Želetava, okres Třebíč. Jedná se o pozemek p.č. 609 o celkové výměře 17.923 m2. Pozemek je situován na rovině, přístup je možný až k pozemku osobním vozem po polní komunikaci. Na pozemku proběhla těžba dřevní hmoty ( na ploše 1,2 ha), klest je uklizen do hromádek. Je zde spoustu přirozeného zmlazení smrku a břízy. Plocha se musí osázet do konce roku 2025. Na zbylé ploše (0,6 ha) se nachází mladý porost břízy, smrku a borovice v různém věku. Porost je již zcela zajištěný. Foto je z data 10.5.2022. Informace na tel. nebo mailu. 

https://youtu.be/wp6U5BWgQOI

CENA: 314.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1599 o celkové výměře 1.215 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Foto je aktuální z data 4.4.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 21.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1600 o celkové výměře 1.344 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Foto je aktuální z data 4.4.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 23.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 515/5 o celkové výměře 4.706 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu. Přístup k pozemku je možný z asfaltové komunikace přes louku. Na ploše se nachází lesní porost smrku, buku a jasanu ve věku 45 let a mladý porost buku, břízy, smrku a osiky z přirozeného zmlazení ve věku 11 let. Porost je celkově zajištěn. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 77.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552