NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

                                               AKTUÁLNĚ V NABÍDCE                                                                                                     K prodeji 10 pozemků                                                                                                         Připravujeme 40 pozemků                                                                                               Rezervováno 3 pozemky                     

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1599 o celkové výměře 1.215 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Foto je aktuální z data 4.4.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 21.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1600 o celkové výměře 1.344 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Foto je aktuální z data 4.4.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 23.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK VÁCLAVOV U ZÁBŘEHA (ZÁBŘEH) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Václavov u Zábřeha, obec Zábřeh, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 300/1 o výměře 6.370 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu s přístupem po louce od zpevněné komunikace. Po celé ploše proběhla čerstvě těžba dřevní hmoty, klest byl ponechán na vrchní části pozemku. Je zde spoustu palivového dřeva. Místy přirozené zmlazení buku. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 64.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 515/5 o celkové výměře 4.706 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu. Přístup k pozemku je možný z asfaltové komunikace přes louku. Na ploše se nachází lesní porost smrku, buku a jasanu ve věku 45 let a mladý porost buku, břízy, smrku a osiky z přirozeného zmlazení ve věku 11 let. Porost je celkově zajištěn. Foto je z data 28.3.2022. Info na telefonu nebo mailu. 

https://youtu.be/1OcoDUX-yPc

CENA: 79.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA BARTOŇOV (RUDA NAD MORAVOU) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace v katastrálním území Bartoňov, obec Ruda nad Moravou, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 663/2 o výměře 1.800 m2. Pozemek je veden jako cesta. Info na telefonu nebo mailu.

CENA: 30.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK VÁCLAVOV U ZÁBŘEHA (ZÁBŘEH) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Václavov u Zábřeha, obec Zábřeh, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 397/6 o výměře 2.136 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu s přístupem po zpevněné cestě a následně po louce. K pozemku se dá dojet osobním vozem. Na ploše proběhlo prosvětlení porostu, zůstal zde porost habru a keřů ve věku 23 let. Foto je z data 24.3.2022. Info na telefonu nebo mailu.

https://youtu.be/9QXA8r5BYpY

CENA: 28.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA BARTOŇOV (RUDA NAD MORAVOU) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace v katastrálním území Bartoňov, obec Ruda nad Moravou, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 591/2 o výměře 1.397 m2. Pozemek je veden jako cesta, slouží spíše jako louka. Info na telefonu nebo mailu.

CENA: 24.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JAKUBOVICE U ŠUMPERKA (JAKUBOVICE) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jakubovice u Šumperka, okr. Šumperk. Jedná se pozemek p.č. 559/3 o celkové výměře 7.099 m2. Pozemek je situován na středně prudkém svahu nedaleko hlavní komunikace s přístupem po obecní cestě až k pozemku. Nachází se zde řídký porost smrku, břízy, jasanu, javoru a modřínu ve věku 55 let a podrost mladých listnáčů z přirozeného zmlazení. Část pozemku slouží jako louka. Foto je z data 9.3.2022. Informace na telefonu nebo mailu.

https://youtu.be/3uylG8IVUgg

CENA: 119.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 700/4 o celkové výměře 15.380 m2. Pozemek je situován ve středně svažitém terénu na okraji lesního komplexu vedle asfaltové komunikace. Nachází se zde mladý lesní porost smrku, břízy, buku a osiky ve věku 11 let. Porost je již zcela zajištěný. Foto je z data 27.2.2022. Info na tel. nebo mailu.

https://youtu.be/ILfV3Mdkt4I

CENA: 264.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552


TRVALÝ TRAVNÍ POROST BUŠÍN ( BUŠÍN ) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedený jako trvalý travní porost v katastrálním území Bušín, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 610/2 o celkové výměře 6.062 m2. Pozemek je registrován v zemědělském půdním fondu a nevázne na něm pachtovní smlouva. Pozemek je situován ve svažitém terénu, je porostlý náletovými dřevinami. Přístup k pozemku je možný po lesní lince z vrchní části. Foto bylo děláno 19.11.2021 a 24.12.2021 ( zasněžená plocha). Info na telefonu nebo mailu. 

https://youtu.be/OO_nWVSbV7E

CENA: 93.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552