NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

                                               AKTUÁLNĚ V NABÍDCE                                                                                                     K prodeji 19 pozemků                                                                                                         Připravujeme 6 pozemků                                                                                                 Rezervováno 1 pozemek                     

LESNÍ POZEMEK LITOCHOVICE U VOLYNĚ (LITOCHOVICE) OKR. STRAKONICE

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Litochovice u Volyně, obec Litochovice, okr. Strakonice. Jedná se o pozemek p.č. 176/2 o celkové výměře 3.380 m2. Pozemek je situován na rovině až mírně svažitém terénu. Přístup k pozemku je možný po polní cestě. Na ploše se nachází zbytkový lesní porost smrku a modřínu ve věku 135 let (cca 10 m3), mladý různověký porost břízy a smrku a na 1/3 pozemku je tzv. bezlesí kde skutečné využití pozemku je jako louka. Na pozemku nejsou nutné žádné pěstební práce. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.149455179, 13.944773927

CENA: 73.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK NIVNICE (NIVNICE) OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Nivnice, okr. Uherské Hradiště. Jedná se o pozemek p.č. 3612 o celkové výměře 3.242 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na ploše proběhla koncem roku 2022 těžba dřeva, je zde ponecháno zbytkové dřevo a klest z těžby dubu a habru. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 48.950737266, 17.654588927

CENA: 36.000,- Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK KŘTOMIL (KŘTOMIL) OKR. PŘEROV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křtomil, okr. Přerov. Jedná se o pozemek p.č. 495/19 o výměře 1.420 m2. Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu. Přístup je umožněn přes okolní lesní pozemky. Na ploše proběhla čerstvě těžba dubového lesního porostu. Potěžební zbytky jsou ponechány na pozemku, je zde velké množství tvrdého palivového dřeva. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.417050217, 17.644334197

CENA: 32.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 394/1 o výměře 2.542 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě ze spodní strany pozemku. Na ploše se nachází zbytek suchého smrkového lesního porostu ve věku 57 a 71 let a to na ploše 560 m2 a ve vrchní části pozemku zbytek lesního porostu borovice a smrku ve věku 142 let na ploše 480 m2. Na zbylé ploše 1.500 m2 je místy přirozené zmlazení břízy a smrku, část je potřeba postupně vylepšit novou sadbou listnáčů. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.442702984, 13.273423955

CENA: 48.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK URČENÝ K VÝSTAVBĚ RIDINNÉHO DOMU BRATRUŠOV (BRATRUŠOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako orná půda, územním plánem určen k výstavbě rodinného domu v katastrálním území Bratrušov, obec Bratrušov, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1428/36 o celkové výměře 1.500 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po obecní a státní zpevněné asfaltové komunikaci. Pozemek se nachází v zastavitelné ploše Z1-Z1 s funkčním využitím plochy smíšené obytné venkovské (SV), kde hlavní využití je určeno pro bydlení, rodinnou rekreaci a občanskou vybavenost. V ceně pozemku je zahrnuto napojení lokality na elektrickou energii (ČEZ distribuce), napojení lokality na obecní vodovod a vybudování příjezdové komunikace na hranu jednotlivých pozemků. Obec Bratrušov nedisponuje jinou než dešťovou kanalizací, je tedy nutno stavby řešit ČOV (každý vlastník samostatně). Cena pozemku je 2.700,-Kč/m2. včetně DPH. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 50.001202342, 16.954979088

CENA: 4.050.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK URČENÝ K VÝSTAVBĚ RODINNÉHO DOMU BRATRUŠOV (BRATRUŠOV) OKR. ŠUMPERK

Prodej pozemku vedeného jako orná půda, územním plánem určen k výstavbě rodinného domu v katastrálním území Bratrušov, obec Bratrušov, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1428/35 o celkové výměře 1.464 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po obecní a státní zpevněné asfaltové komunikaci. Pozemek se nachází v zastavitelné ploše Z1-Z1 s funkčním využitím plochy smíšené obytné venkovské (SV), kde hlavní využití je určeno pro bydlení, rodinnou rekreaci a občanskou vybavenost. V ceně pozemku je zahrnuto napojení lokality na elektrickou energii (ČEZ distribuce), napojení lokality na obecní vodovod a vybudování příjezdové komunikace na hranu jednotlivých pozemků. Obec Bratrušov nedisponuje jinou než dešťovou kanalizací, je tedy nutno stavby řešit ČOV (každý vlastník samostatně). Cena pozemku je 2.700,-Kč/m2. včetně DPH. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 50.001577831, 16.954190331

CENA: 3.952.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMKY TRVALÝ TRAVNÍ POROST A VODNÍ PLOCHY TŘEBECHOVICE POD OREBEM (TŘEBECHOVICE PO OREBEM) OKR. HRADEC KRÁLOVÉ

Prodej tří pozemků tvořící jeden celek vedených jako trvalý travní porost a vodní plocha v katastrálním území Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové. Jedná se o pozemek p.č 786/1 trvalý travní porost o výměře 4.870 m2, pozemek p.č. 787/3 o vodní plocha o výměře 1.099 m2 a pozemek p.č. 784 vodní plocha o výměře 92 m2. Celková výměra prodávaných pozemků je 6.061 m2. Na pozemcích nevázne pachtovní smlouva. Pozemky jsou přístupné z hlavní silnice na Hradec Králové, jsou situovány na rovině s travním porostem a porostem listnatých stromů. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKŮ: 50.196252191, 15.984520652

CENA: 198.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK KŘTOMIL (KŘTOMIL) OKR. PŘEROV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křtomil, okr. Přerov. Jedná se o pozemek p.č. 498/14 o celkové výměře 1.967 m2. Pozemek se nachází na rovinatém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. K pozemku lze přijet i osobním vozem. Na ploše proběhla čerstvě těžba dubového lesního porostu, klest je uklizen do hromádek. Je zde ponecháno spousta palivového dřeva. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.41383467, 17.648415708

CENA: 45.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMKY DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej dvou lesních pozemků v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 575/1 o výměře 6.463 m2 a o pozemek p.č. 575/33 o výměře 71 m2. Celková výměra obou pozemků dohromady činí 6.534 m2. Pozemky se nachází na rovině s přechodem do středně svažitého terénu a dělí je od sebe úzky pozemek v majetku LČR. Přístup k pozemku je umožněn ze spodní strany po lesní komunikaci a lze k němu přijet autem. Na ploše se nachází lesní porost smrku, borovice a břízy ve věku 17 let, porost smrku a břízy ve věku 11 let, ve vrchní části porost břízy, smrku, borovice a třešně ve věku 46 let a zbytkový porost smrku ve věku 91-136 let. Tento mýtní smrkový porost jsou převážně sterilní souše, které lze vytěžit. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.4376883, 13.269717403

CENA: 124.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK VSETÍN (VSETÍN) OKR. VSETÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Vsetín, okr. Vsetín. Jedná se o pozemek p.č. 9461 o celkové výměře 19.793 m2. Pozemek je situován ve středně svažitém terénu s přístupem po obecní cestě z vrchní strany, nebo po zpevněné obecní komunikaci za strany spodní. Na ploše se nachází lesní porost smrku, habru, břízy a javoru ve věku 13 let, lesní porost smrku, břízy a habru ve věku 9 let a zbytkový porost habru a lípy ve věku 94 let. Přes celou délku pozemku vede lesní cesta. Jedná se o příměstský les s dobrou dostupností u chatové kolonie. Na pozemku nejsou třeba žádné pěstební práce ani není nutný žádný těžební zásah. Porost je zcela zajištěný. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.34366381, 18.013152423

CENA: 397.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK NIVNICE (NIVNICE) OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Nivnice, okr. Uherské Hradiště. Jedná se o pozemek p.č. 3730 o celkové výměře 2.683 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po polní a lesní cestě až k pozemku. Na ploše proběhla čerstvě těžba dřevní hmoty, zůstalo zde zbytkové dřevo z dubu a zbylá klest. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 48.946047933, 17.647721812

CENA: 32.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej malého lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 442 o výměře 626 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu, přístup je možný po lesní cestě z vrchní i spodní strany a následně přes vedlejší lesní pozemek. Na ploše se nachází mladý lesní porost smrku, břízy, osiky a borovice. Nárost je z přirozeného zmlazení. Foto je aktuální. Informace na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.440840728, 13.272663505

CENA: 13.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej malého lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 443 o výměře 476 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu. Přístup je možný z lesní cesty přes sousední lesní pozemek. Na ploše se nachází nárost borovice, břízy a smrku z přirozeného zmlazení v různém věku. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.440878891, 13.272438295

CENA: 9.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 444 o celkové výměře 2.464 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na celé ploše pozemku se nachází mladý lesní porost břízy, borovice a smrku a několik výstavek borovic. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.440694451, 13.271663453

CENA: 49.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMKY ORNÁ PŮDA RADOUŇ U ŠTĚTÍ (ŠTĚTÍ) OKR. LITOMĚŘICE

Prodej dvou malých pozemků vedených jako orná půda v katastrálním území Radouň u Štětí, obec Štětí, okr. Litoměřice. Jedná se o pozemek p.č. 166 o výměře 50 m2 a pozemek p.č. 163 o výměře 17 m2. Celková výměra pozemků je 67 m2. K pozemkům je dobrý přístup po asfaltové komunikaci. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 50.475965813, 14.416317053

CENA: 2.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMKY DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej dvou na sebe navazujících lesních pozemků v katastrálním území Dehtín, obec Klatovy, okres Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 417/2 o výměře 4.404 m2 a pozemek p.č. 318/13 o výměře 104 m2. Celková výměra prodávaných pozemků činí 4.508 m2. Pozemky jsou situovány na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k většímu pozemku. Na ploše se nachází lesní porost smrku a břízy ve věku 16 let, velmi řídký porost borovice ve věku 83 let (20 m3). Část pozemku je třeba postupně prosázet, hlavně spodní stranu. Místy se vyskytuje přirozené zmlazení břízy a smrku. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.440530304, 13.270563008

CENA: 79.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, obec Klatovy, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 485 o celkové výměře 2.009 m2. Pozemek se nachází na rovině az mírném svahu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na ploše se nachází lesní porost břízy a smrku ve věku 15 let a porost srku, břízy, osiky a třešně ve věku 21 let. Asi 200 m2 z celé plochy je holina s částečně zmlazeným smrkem a břízou. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.438815807, 13.269128247

CENA: 39.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/4 o výměře 9.933 m2. Pozemek se nachází na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Cesta je sjízdná i osobním vozem. Na ploše proběhla čerstvě částečná těžba dřeva. Byl zde zachován podrost i přirozené zmlazení, ponechána kulisa smrkového, bukového a borového porostu ve věku 133 let. Dále se zde nachází mladý porost smrku, jeřábu, břízy a javoru ve věku 12 let a porost smrku a břízy ve věku 20 let. Pozemkem protéká menší potok. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.867003668, 16.853198684

https://youtu.be/y9DOFdD_NiI

CENA: 158.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/5 o výměře 9.933 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na pozemku proběhla čerstvě částečná těžba dřeva, na ploše byly ponechány výstavky buku, jedle a borovice. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.865865574, 16.853314682

CENA: 157.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552