NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

     K PRODEJI 4 POZEMKY              

LESNÍ POZEMEK KŘEPINY (ŘEČICE) OKR. PELHŘIMOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křepiny, obec Řečice, okr. Pelhřimov. Jedná se o pozemek p.č. 413/11 o výměře 13.956 m2. Pozemek se nachází na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po třech lesních cestách až k pozemku. Na ploše pozemku se nachází lesní porost smrku ve věku 20 let a lesní porost smrku ve věku 51 let. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49°36'37.06"N, 15°20'16.20"E

CENA: 292.000,-Kč  ( 20,92 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK STRÁŽNÁ (STRÁŽNÁ) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Strážná, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 27/1 o výměře 21.567 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po zpevněné obecní komunikaci až k pozemku. Na ploše pozemku se nachází lesní porost smrku, buku, břízy, javoru, borovice a osiky ve věku 16 let, plocha 1.500 m2 má skutečné využití jako louka, část louky je osázena malými stromky. Přes vrchní okraj pozemku vede elektrovod, zde má ČEZ věcné břemeno přístupu. Pozemek sousedí s lesním majetkem LČR. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 204.

POLOHA POZEMKU: 49°53'49.72"N, 16°42'04.05"E

CENA: 407.000,-Kč  ( 18,87 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK ČESTÍN U JANKOVA (JANKOV) OKR. BENEŠOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Čestín u Jankova, obec Jankov, okr. Benešov. Jedná se o pozemek p.č. 468 o výměře 5.373 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po nedaleké polní cestě. Na větší části plochy pozemku se nachází lesní porost smrku, dubu, habru a olše ve věku 54 let. Zde byl udělán probírkový zásah. Na zbytku plochy pozemku se nachází bezlesí, jehož způsob využití je dle LHO jako pole. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49°40'08.38"N, 14°45'48.37"E

CENA: 106.000,-Kč ( 19,73 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

POZEMEK TRVALÝ TRAVNÍ POROST LABSKÉ CHRČICE (LABSKÉ CHRČICE) OKR. PARDUBICE

Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost v katastrálním území Labské Chrčice, okr. Pardubice. Jedná se o pozemek p.č. 292 o výměře 6.690 m2. Pozemek je situován na rovinatém terénu s přístupem po obecní zpevněné komunikaci. Na ploše se nachází z části travní porost a z části rákosí. Pachtovní smlouva k hospodaření zde není uzavřena, travní porost je ale pravidelně sekán. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 50°02'54.40"N, 15°24'13.35"E

CENA: 179.000,-Kč  ( 26,76 za m2 )

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%