NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

     K PRODEJI 7 POZEMKŮ              

LESNÍ POZEMEK STRÁŽNÁ (STRÁŽNÁ) OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Strážná, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 70 o výměře 3.540 m2. Pozemek je situován na mírném až středním svahu západní expozice. Přístup k pozemku je umožněn po lesních cestách. Na ploše pozemku proběhlo odclonění mladého lesního porostu a tím i k uvolnění přirozeného zmlazení listnáčů a smrku. Nachází se zde lesní porost smrku, buku, břízy a modřínu ve věku 13 let, dále jsou zde ponechány výstavky věkově staršího porostu smrku, jedle a buku. Ve spodní části bylo uvolněno přirozené zmlazení smrku a buku těžbou několika modřínů. Je zde malá holina o rozloze 500 m2. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 200. 

POLOHA POZEMKU: 49°53'56.91"N, 16°42'15.99"E

CENA: 71.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej menšího lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 779 o výměře 1.595 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu v malém lesním komplexu s přístupem po polní cestě až k pozemku. Na ploše pozemku se nachází vzrůstem diferencovaný lesní porost různých listnáčů z přirozeného zmlazení, různý i věkově.  Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 755. 

POLOHA POZEMKU: 49°55'07.78"N, 16°52'03.32"E

CENA: 18.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN ( KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, obec Klatovy, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 485 o celkové výměře 2.009 m2. Pozemek se nachází na rovině až mírném svahu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na ploše se nachází lesní porost břízy a smrku ve věku 15 let a porost smrku, břízy, osiky a třešně ve věku 21 let. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49°26'19.98"N, 13°16'08.57"E

CENA: 35.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK KŘENOVICE ( KŘENOVICE) OKR. PÍSEK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křenovice, okr. Písek. Jedná se o pozemek p.č. 2407/1 o celkové výměře 6.481 m2. Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. K lesu lze přijet i osobním vozem. Na 2/3 pozemku proběhla čerstvě těžba lesního porostu, převážně borovice, zbylý klest je ponechán na pozemku a částečně soustředěn na hromádky. Na 1/3 pozemku se nachází lesní porost smrku ve věku 47 let. Porost je zdravý. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. List vlastnictví č. 626. Prodej od přímého vlastníka. 

POLOHA POZEMKU: 49°22'51.87"N, 14°19'40.44"E

CENA: 89.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

POZEMEK TRVALÝ TRAVNÍ POROST LABSKÉ CHRČICE (LABSKÉ CHRČICE) OKR. PARDUBICE

Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost v katastrálním území Labské Chrčice, okr. Pardubice. Jedná se o pozemek p.č. 292 o výměře 6.690 m2. Pozemek je situován na rovinatém terénu s přístupem po obecní zpevněné komunikaci. Na ploše se nachází z části travní porost a z části rákosí. Pachtovní smlouva k hospodaření zde není uzavřena, travní porost je ale pravidelně sekán. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 50°02'54.40"N, 15°24'13.35"E

CENA: 189.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK VSETÍN (VSETÍN) OKR. VSETÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Vsetín, okr. Vsetín. Jedná se o pozemek p.č. 9461 o celkové výměře 19.793 m2. Pozemek je situován ve středně svažitém terénu s přístupem po obecní cestě z vrchní strany, nebo po zpevněné obecní komunikaci za strany spodní. Na ploše se nachází lesní porost smrku, habru, břízy a javoru ve věku 13 let, lesní porost smrku, břízy a habru ve věku 9 let a zbytkový porost habru a lípy ve věku 94 let. Přes celou délku pozemku vede lesní cesta. Jedná se o příměstský les s dobrou dostupností u chatové kolonie. Na pozemku nejsou třeba žádné pěstební práce ani není nutný žádný těžební zásah. Porost je zcela zajištěný. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49°20'37.22"N, 18°00'46.76"E

CENA: 375.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%

LESNÍ POZEMEK DEHTÍN (KLATOVY) OKR. KLATOVY

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Dehtín, okr. Klatovy. Jedná se o pozemek p.č. 444 o celkové výměře 2.464 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na celé ploše pozemku se nachází mladý lesní porost břízy, borovice a smrku a několik výstavek borovic. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49°26'26.44"N, 13°16'17.81"E

CENA: 43.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

PODÍL: 100%