NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

                                               AKTUÁLNĚ V NABÍDCE                                                                                                     K prodeji 13 pozemků                                                                                                         Připravujeme 14 pozemků                                                                                               Rezervováno 3 pozemky                     

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA PECKA (PECKA) OKR. JIČÍN

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Pecka, okr. Jičín. Jedná se o pozemek p.č. 792/2 o výměře 977 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na ploše se nachází několik listnatých stomů různého věku. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 50.480418084, 15.593977317

CENA: 24.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

POZEMEK OSTATNÍ PLOCHA PECKA (PECKA) OKR. JIČÍN

Prodej pozemku vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Pecka, okres Jičín. Jedná se o pozemek p.č. 797 o výměře 460 m2. Přístup k pozemku je možný z vrchní strany. Pozemek je situován ve středně svažitém terénu. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 50.480274665, 15.59374639

CENA: 9.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK KONICE (KONICE) OKR. PROSTĚJOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Konice, okr. Prostějov. Jedná se o pozemek p.č. 4377 o výměře 11.554 m2. Pozemek je situován na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě. Na ploše pozemku proběhla čerstvě těžba lesního porostu. V hojné míře je zde zachován mladý podrost a přirozené zmlazení, ponechány jsou výstavky listnáčů a jedle. Na ploše je ponecháno zbytkové palivové dřevo. Odtěžené plochy je nutno do jara roku 2025 postupně osázet. Foto je aktuální. Informace na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.600890876, 16.880394431

CENA: 207.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK KNĚŽMOST (KNĚŽMOST) OKR. MLADÁ BOLESLAV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Kněžmost, okr. Mladá Boleslav. Jedná se o pozemek p.č. 931/1 o celkové výměře 2.560 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po obecní komunikaci vzdálené od pozemku 20 metrů. K pozemku lze přijet i osobním vozem. Na ploše proběhla čerstvě těžba dřeva, místy je zachován podrost dubu a přirozené zmlazení listnáčů. Na pozemku zůstal klest z dubu, lze jej využít jako palivo. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 50.500208661, 15.045523646

CENA: 47.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK PECKA (PECKA) OKR. JIČÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Pecka, okr. Jičín. Jedná se o pozemek p.č. 795 o celkové výměře 4.276 m2. Pozemek se nachází na mírně až středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě. Na pozemku proběhla čerstvě těžba dřeva, je celý holina a je třeba jej do konce roku 2024 osázet. Plocha je kompletně vyklizena od zbylého klestu. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 50.480314692, 15.594693068

CENA: 79.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK PECKA (PECKA) OKR. JIČÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Pecka, okres Jičín. Jedná se o pozemek p.č. 791 o celkové výměře 6.880 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě. Na pozemku proběhla čerstvě těžba dřeva, pozemek je holina. Klest po těžbě je komplet vyklizen, plocha pozemku je připravena k osázení. Nutno osázet do konce roku 2024. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 50.480631913, 15.593309968

CENA: 127.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/4 o výměře 9.933 m2. Pozemek se nachází na středně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Cesta je sjízdná i osobním vozem. Na ploše proběhla čerstvě částečná těžba dřeva. Byl zde zachován podrost i přirozené zmlazení, ponechána kulisa smrkového, bukového a borového porostu ve věku 133 let. Dále se zde nachází mladý porost smrku, jeřábu, břízy a javoru ve věku 12 let a porost smrku a břízy ve věku 20 let. Pozemkem protéká menší potok. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.867003668, 16.853198684

https://youtu.be/y9DOFdD_NiI

CENA: 182.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1600 o celkové výměře 1.344 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Info na telefonu nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.904435955, 16.847241585

CENA: 23.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK JESTŘEBÍČKO (JESTŘEBÍ) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 194/5 o výměře 9.933 m2. Pozemek je situován na svažitém terénu s přístupem po lesní cestě až k pozemku. Na pozemku proběhla čerstvě částečná těžba dřeva, na ploše byly ponechány výstavky buku, jedle a borovice. Info na tel. nebo mailu.

POLOHA POZEMKU: 49.865865574, 16.853314682

CENA: 165.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 608 o celkové výměře 3.811 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po zpevněné lesní cestě až k pozemku a to z vrchní části. Na ploše se nachází vzrůstem diferencovaný lesní porost buku, břízy, smrku a osiky ve věku 11 let. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.952444271, 16.794606422

CENA: 64.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK BÍTOVÁNKY (ŽELETAVA) OKR. TŘEBÍČ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Bítovánky, obec Želetava, okres Třebíč. Jedná se o pozemek p.č. 609 o celkové výměře 17.923 m2. Pozemek je situován na rovině, přístup je možný až k pozemku osobním vozem po polní komunikaci. Na pozemku proběhla těžba dřevní hmoty ( na ploše 1,2 ha), klest je uklizen do hromádek. Je zde spoustu přirozeného zmlazení smrku a břízy. Plocha se musí osázet do konce roku 2025. Na zbylé ploše (0,6 ha) se nachází mladý porost břízy, smrku a borovice v různém věku. Porost je již zcela zajištěný.  Informace na tel. nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.160134437, 15.699353662

https://youtu.be/wp6U5BWgQOI

CENA: 298.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK ROVENSKO (ROVENSKO) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Rovensko, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1599 o celkové výměře 1.215 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu. 250 metrů od pozemku vede zpevněná komunikace. Na ploše se nachází převážně mladý porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Jedná se o úzkou řemenovou parcelu. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.904429065, 16.847364193

CENA: 20.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK HORNÍ STUDÉNKY (HORNÍ STUDÉNKY) OKR. ŠUMPERK

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Horní Studénky, okr. Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 515/5 o celkové výměře 4.706 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu. Přístup k pozemku je možný z asfaltové komunikace přes louku. Na ploše se nachází lesní porost smrku, buku a jasanu ve věku 45 let a mladý porost buku, břízy, smrku a osiky z přirozeného zmlazení ve věku 11 let. Porost je celkově zajištěn. Info na telefonu nebo mailu. 

POLOHA POZEMKU: 49.952500865, 16.798057543

CENA: 77.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552