NABÍDKA LESNÍCH POZEMKŮ

                                     AKTUÁLNĚ V NABÍDCE                                                                             K prodeji 2 pozemky                                                                                   Připravujeme 25 pozemků                                                                         Rezervováno 9 pozemků                     

LESNÍ POZEMKY TRSTĚNICE U LITOMYŠLE (TRSTĚNICE) OKR. SVITAVY

Prodej dvou lesních pozemků v katastru Trstěnice u Litomyšle, obec Trstěnice, okres Svitavy. Jedná se o pozemek p.č. 232/3 o výměře 9.398 m2 a p.č. 232/17 o výměře 10 m2. Dále pak navazující pozemek p.č. 232/8 vedený jako ostatní plocha o výměře 34 m2. Celková výměra pozemků je 9.442 m2. Na lesních pozemcích se nachází porost lípy, javoru, buku, dubu a jasanu ve věku 129 let. Dále je zde spodní etáž mladšího listnatého porostu. Středně svažitý terén. Přístup je možný z vrchní části po zpevněné cestě, nebo ze spodní strany po lesní cestě, která je součástí lesa. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

CENA: 133.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BOHUSLAVICE NAD METUJÍ ( BOHUSLAVICE) OKR. NÁCHOD

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Bohuslavice nad Metují, okres Náchod. Jedná se o pozemek p.č. 1230/10 o výměře 2.994 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po polní cestě. Na pozemku proběhla těžba kůrovcem napadeného smrku, ponechány dubové výstavky. Místy přirozené zmlazení dubu a břízy. Pozemek je nutné postupně osázet sazenicemi dubu nebo buku. K pozemku se dá přijet i os. vozem. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

CENA: 34.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA ( ŘÍMOV) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastru Branišovice u Římova, okres České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1893 o výměře 5.708 m2. Pozemek je situován v prudkém svahu s přístupem po lesní lince ve vrchní části pozemku. Na pozemku se nachází ve spodní části mladý listnatý porost z přirozeného zmlazení, ve vrchní části je nálet velmi řídký a je potřeba postupně vysadit mladé stromky. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 45.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA ( ŘÍMOV) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastru Branišovice u Římova, okres České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1895 o výměře 3.979 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu s přístupem po lesní lince ve vrchní části pozemku. Ve spodní části pozemku je věkově diferencovaný porost listnáčů z přirozeného zmlazení. Ve vrchní části není kvalitní zmlazení po celé ploše, ale jen z části, takže je nutné vrch vylepšit sazenicemi stromků. Foto je aktuální. Cena za m2 pozemku je 6,90/m2. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 27.500,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA ( ŘÍMOV) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastru Branišovice u Římova, okres České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1712 o celkové výměře 9.271 m2. Pozemek je situován v prudkém svahu s přístupem po zpevněné obecní cestě a louce. K pozemku z vrchní strany se dá přijet os. vozem. Na pozemku se nachází mladý porost listnáčů ( jasan, javor klen, lípa, bříza) a náletů borovice a keřů různého věku z přirozeného zmlazení. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 64.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA ( ŘÍMOV) OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Prodej lesního pozemku v katastru Branišovice u Římova, okres České Budějovice. Jedná se o pozemek p.č. 1709 o celkové výměře 6.543 m2. Pozemek je situován ve svažitém terénu s přístupem po zpevněné obecní cestě a louce osobním vozem až k lesu. Ve spodní části pozemku se nachází mladý porost listnáčů a křovin z přirozeného zmlazení ( plocha cca 3.800 m2). Ve vrchní přístupové části se nachází porost smrku, javoru a dubu ve věku 35 let na ploše cca 2.700 m2). Foto je aktuální. Info na tel nebo mailu.

CENA: 55.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK KŘELOVICE U PELHŘIMOVA ( KŘELOVICE) OKR. PELHŘIMOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křelovice u Pelhřimova, okr. Pelhřimov. Jedná se o pozemek p.č. 774 o celkové výměře 17.678 m2. Pozemek je situován na mírně svažitém terénu s přístupem po lesní cestě vedoucí přes sousední obecní les. Na pozemku proběhla těžba dřevní hmoty, podstatná část je holina. Klest je kompletně vyklizen. Zůstal zde mladý porost ve věku 16 let na ploše 600 m2 a mladý porost smrku ve věku 36 let na ploše 1.300 m2. Plochu je nutné do 5 let osázet. Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu. 

CENA: 167.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

LESNÍ POZEMEK KŘELOVICE U PELHŘIMOVA ( KŘELOVICE) OKR. PELHŘIMOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Křelovice u Pelhřimova, okr. Pelhřimov. Jedná se o pozemek p.č. 770 o celkové výměře 2.841 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po zpevněné lesní cestě až k pozemku. Přístup možný i osobním vozem. Na pozemku se nachází porost borovice vejmutovky ve věku 61 let. Porost je naprosto bez zásahu těžbou. Foto je aktuální. Info na telefonu nebo mailu. 

CENA: 50.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK BUDĚTSKO ( BUDĚTSKO) OKR. PROSTĚJOV

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Budětsko, okr. Prostějov. Jedná se o pozemek p.č. 890/25 o celkové výměře 3.010 m2. Pozemek je situován ve svahu. Nedaleko pozemku se nachází zpevněná přístupová komunikace. Na pozemku se nachází prořídlý porost smrku ve věku 137 let. Některé smrky jsou sterilní souše. Dále je zde mladý diferencovaný porost z přirozeného zmlazení ( smrk, jedle, listnáče). Foto je aktuální. Info na tel. nebo mailu.

CENA: 35.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK VALAŠSKÁ POLANKA ( VALAŠSKÁ POLANKA) OKR. VSETÍN

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Valašská Polanka, okres Vsetín. Jedná se o pozemek p.č. 828/1 o výměře 10.425 m2. Pozemek je situován na středně svažitém terénu. Přístup k pozemku je možný po lesní cestě. Z celkové plochy pozemku je 0,30 ha odtěženo (holina). Na ploše 0,40 ha se nachází mladý před čtyřmi roky vysázený smrkový porost, který je již plně zajištěný. Na ploše 0,34 ha se nachází porost smrku a javoru ve věku 21 let. Porosty jsou zdravé. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

CENA: 112.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT 602 700 552

REZERVOVÁNO

LESNÍ POZEMEK PITÍN ( PITÍN) OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Prodej lesního pozemku v katastrálním území Pitín, okres Uherské Hradiště. Jedná se o pozemek p.č. 4052 o celkové výměře 10.434 m2. Pozemek je situován ve středně svažitém terénu s přístupem po obecní nezpevněné komunikaci. Na pozemku proběhla těžba dřeva, je třeba plochu osázet do konce jara roku 2023. Ponechány výstavky listnáčů. Klest z borovic a dubů neuklizena. Foto je aktuální. Informace na tel. nebo mailu.

CENA: 79.000,-Kč

VLASTNÍK: DEALSTAR s.r.o.

KONTAKT: 602 700 552